MIKROTIK AKADEMI SMK NEGERI 1 BUKATEJA

Jl. Raya Purwandaru Bukateja 53382

SMART(Solution Maestro Acountable Religious Trusty)

HUBUNGI KAMI

...

Mikrotik Akademi

Alhamdulillah dan Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya  sehingga SMK Negeri 1 Bukateja Sebagai Sekolah Mengengah Kejuruan…

Selengkapnya