MIKROTIK AKADEMI SMK NEGERI 1 BUKATEJA

Jl. Raya Purwandaru Bukateja 53382

SMART(Solution Maestro Acountable Religious Trusty)

Trainer Mikrotik Academy SMK Negeri 1 Bukateja

Rabu, 17 Juli 2019 ~ Oleh khafidz nur huda ~ Dilihat 990 Kali

KOMENTARI TULISAN INI

...

Mikrotik Akademi

Alhamdulillah dan Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya  sehingga SMK Negeri 1 Bukateja Sebagai Sekolah Mengengah Kejuruan…

Selengkapnya